Vidhya Lakshmi Pooja Vidhana || ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ: ವಿಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ವಿಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ – ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈ ವಿಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಂದ ಲಭ್ಯ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಕರುಣೆ ಇಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೇಡಿದ ಇಶ್ಟರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ವಿಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಧೇಹಿ ಅಂತ ಬೇಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾವುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಅಸ್ತಿ, ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ …

Vidhya Lakshmi Pooja Vidhana || ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ Read More »