How to take care Girls – Puberty

https://youtu.be/xajVk_JknJE ಋತುಮತಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದೊಡ್ಡವಳಾದಳು ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡವಳಾದಳು ಎಂದರ್ಥ. ಮೈನೆರೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಮೈ ಜುಮ್ ಎಂದು ಮೈ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಋತುಮತಿ ಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಋತು ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುಯುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಇದೆ. ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 13,Read More

Vidhya Lakshmi Pooja Vidhana || ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ: ವಿಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ವಿಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ – ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈ ವಿಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಂದ ಲಭ್ಯ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಕರುಣೆ ಇಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೇಡಿದ ಇಶ್ಟರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ವಿಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಧೇಹಿ ಅಂತ ಬೇಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾವುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಅಸ್ತಿ, ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿRead More

Santhana Lakshmi Pooja Vidhana

Santhana Lakshmi Pooja Vidhana !!! ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಾದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದಿಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ !!! ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಂದ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ.ಆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಸಂತಾನ ವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾಳೆ !!! ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪೂಜೆ. ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು, ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರು ಇರುವವರು, ಈಗ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ನಾನಾ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾದಾಗRead More